Privacy statement

Nijsink Installatietechniek hecht grote waarde aan de privacy van haar websitebezoekers en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die worden of zijn verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Persoonsgegevens zullen door Nijsink Installatietechniek worden gebruikt voor doeleinden die in deze Privacy statement omschreven zijn.

De Privacy statement is van toepassing op klanten van Nijsink Installatietechniek, leveranciers van Nijsink Installatietechniek, websitebezoekers op www.nijsink.nl en andere personen (en bedrijven) die contact hebben gezocht met Nijsink Installatietechniek of waarmee Nijsink Installatietechniek contact mee heeft gezocht.

Verwerken van gegevens ďGegevensverwerkingĒ

Nijsink Installatietechniek verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website. Deze gegevens worden verzamelt voor de bedrijfsvoering. Zo gebruiken wij de gegevens om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen voor klanten waarvoor deze producten en diensten interessant zijn. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om met u te communiceren over bestellingen en om u te informeren over diensten en producten (tenzij u heeft aangegeven geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Onze website (www.nijsink.nl) plaats cookies binnen uw browser/apparaat waarmee u de website bezoekt. De cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. U kunt te allen tijde cookies voor onze website uitschakelen via de instellingen van uw browser.

Nijsink Installatietechniek maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een programma dat wordt gebruikt om analytische gegevens te vergaren, met uiteindelijke doel de website te verbeteren zodat deze zo goed mogelijk presteert. Zo kunnen wij met behulp van Google Analytics onder andere statistieken verzamelen omtrent bezoekersaantallen, verkeersbronnen en bezochte paginaís. De gegevens die wij met behulp van Google Analytics verzamelen kunnen wij niet herleiden tot een persoon. Google is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Nijsink Installatietechniek heeft geen rol bij de Googleís gegevensverwerkingsproces. Informatie die u invult in (contact)formulieren en bestanden die u eventueel uploadt via de website, worden nooit gedeeld met Google (Analytics). Meer informatie over de gegevensverwerking van Google kunt u hier vinden.

Waarom en welke gegevens verwerken wij?

Wanneer u gebruikt maakt van de website van Nijsink Installatietechniek, u vrijwillig contact opneemt met Nijsink Installatietechniek of contact hebt met Nijsink Installatietechniek worden er dus bepaalde gegevens van u verwerkt. De doeleinden van de gegevensverwerking zijn hieronder opgesomd:
- Het beschikbaar stellen van een goed functionerende website.
- Dienstverlening m.b.t. producten en diensten die Nijsink Installatietechniek met u communiceert of toestuurt, dit kan zowel telefonisch of per mail.
- Correct verwerken van facturen, bestellingen en afspraken. Nijsink Installatietechniek verwerkt enkel persoonsgegevens die minimaal nodig zijn om de bovenstaande verwerkingsdoeleinden uit te voeren.

Gegevens die door u worden verstrekt:
- Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw opdracht door werknemers van Nijsink Installatietechniek;
- Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
- Contactgegevens verstrekt tijdens afspraken, kennismakingsgesprekken, evenementen etc.
- Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door de website, elektronische nieuwsbrieven, commerciŽle e-mails of daaraan gerelateerde technologieŽn, zoals: IP-adressen en surfgedrag.

Derden

De website bevat enkele (hyperlinks) die naar websites van andere partijen gaan. Nijsink Installatietechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de diensten van dergelijke websites en social media platforms. Ook is Nijsink Installatietechniek niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites van derden. In sommige gevallen is het nodig om persoonsgegevens te delen met derden. Dit gebeurt echter alleen indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van diensten (in opdracht van u). Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor andere (commerciŽle) doeleinden.

Beveiliging

Nijsink Installatietechniek heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan. Dit is gedaan zodat de persoonsgegevens niet misbruikt, vernietigd of onbedoeld gewijzigd worden. Alle werknemers van Nijsink Installatietechniek dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Werknemers die gegevens mogen verwerken hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Bewaartermijn

Nijsink Installatietechniek bewaart persoonsgegevens enkel voor doeleinden zoals hierboven beschreven. Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de doeleinden, zullen deze gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn bewaart blijven.

Vragen

Vragen over dit Privacy statement over inzage en juistheid van de informatie die u eerder aan Nijsink Installatietechniek heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan info@nijsink.nl. Indien u het niet eens bent met de wijze waarop Nijsink Installatietechniek uw gegevens verwerkt, treden wij graag met u in contact teneinde een passende oplossing aan te bieden. Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Nijsink Installatietechniek behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement ten allen tijde te wijzigingen of in te trekken. Deze wijzigingen zullen wij op deze pagina publiceren. De datum van de laatste wijziging staat in de voettekst van dit  Privacy statement vermeldt. 

 

Datum: 26 juli 2019

 

Gerealiseerd door De Haan Media